W ratownictwie wodnym od 2003r. Przygodę z ratownictwem wodnym rozpoczął na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, lecz przez większość swojej pracy zawodowej związany był z Kąpieliskiem Morskim w Sopocie, gdzie kierował 25-35 osobowym zespołem ratowników wodnych. Ponadto pełnił funkcję Koordynatora Zmiany Ratowników w Parku Wodnym w Sopocie. Posiada doświadczenie w pracy na wszystkich typach akwenów.

Uprawnienia:
• Młodszy Instruktor WOPR
• Instruktor w zakresie Ratownictwa Wodnego wg. programu szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
• Starszy Ratownik WOPR
• Ratownik Wodny wg. programu szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
• Płetwonurek KDP CMAS**
• Starszy Sternik Motorowodny
• Żeglarz Jachtowy
• Instruktor sportu w dyscyplinie Pływanie

Szkolenia specjalistyczne:
• Diagnoza zagrożeń i sporządzanie dokumentacji eksperckiej na potrzeby obszarów wodnych
• Kierowanie i koordynowanie zespołami w ratownictwie wodnym
• Regulacje prawne oraz wybrane rozwiązania organizacyjne dotyczące rekrutacji, zatrudniania, nadzorowania, dokumentowania oraz zarządzania pracą ratowników wodnych na pływalniach
• Obserwacja i profilaktyka w ratownictwie wodnym
• Komunikacja z osoba poszkodowaną i jej rodziną
• Ratownictwo i samo-ratownictwo lodowe
• Edukator BLS/AED
• Kwalifikowana Pierwsza Pomoc